Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 27
Skyggenettløsning: Paneda

Mottaksutstyr
Antenne
: UHF
Dekoder: Paneda-dekoder (kan kun kjøpes hos Paneda direkte)