Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 41
Skyggenettløsning: Paneda


Mottaksutstyr
Antenne
: UHF
Dekoder: Paneda-dekoder (Fås kun kjøpt direkte av Paneda)