Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 47
Skyggenettløsning: Paneda
Mottaksutstyr
Antenne
: UHF
Dekoder: Paneda-dekoder (kan kun kjøpes hos Paneda direkte)