Om dekning og signaler 

Om dekningskartet

Dersom din bolig ligger i grønt område (mørk eller lys) betyr det at du skal ha dekning. I grått område er det oftest dekning dersom du bruker kraftig mottaksutstyr, og i hvitt område sannsynligvis ikke dekning.

Merk: Dekningskartet er teoretisk beregnet. Det vil oppdateres dersom det gjøres endringer i sendenettet.

 

Forklaring til fargene i dekningskartet:

Svært god dekning

Signalene fra nærmeste sender er svært gode. Du bør benytte utendørs antenne med minimum 10 elementer.

 

God dekning

Du har gode signaler. Du bør benytte utendørs antenne med minimum 24 elementer, og montere denne så høyt og fritt som mulig. 

 

Sannsynligvis dekning

Erfaring viser at du oftest har dekning, men forholdene varierer lokalt. Du bør bruke en kraftig utendørs antenne (med min. 45-50 elementer) plassert så høyt og fritt som mulig. Det anbefales å bruke en aktiv signalforsterker montert ute ved antennen.

Benytt dekoderens signalmeter for å kontrollere at du har best mulig signalkvalitet. Flytt antennen til du oppnår best mottak. Små justeringer (10-15 cm opp, ned eller til siden) kan være utslagsgivende.  Vær oppmerksom på at for eksempel trær og høye bygninger kan påvirke mottaket. I noen tilfeller kan du likevel risikere å ikke ha god nok dekning.

 

Sannsynligvis ikke dekning

Du har sannsynligvis ikke dekning fra det digitale bakkenettet. I noen tilfeller, avhengig av hvor langt det er til nærmeste sender (område med dekning), kan det likevel være mulig å ta inn signaler ved bruk av utendørs antenne.

Vil du forsøke å ta inn signalene, prøv med en kraftig utendørs antenne montert så høyt og fritt som mulig. I tillegg bør du bruke en aktiv signalforsterker montert ute ved antennen. Vær likevel forberedt på at du kanskje ikke oppnår dekning.

Beste sender: Beste sender er den senderen i det digitale bakkenettet, som gir de beste TV-signalene på den adressen du har skrevet inn. Du vil også kunne se hvilke kanaler senderen benytter ved å holde musepekeren over senderen.

 

Antenneplassering

Generelt anbefales at antennen plasseres så høyt og fritt som mulig (inntil 10 meter over bakken).

Dersom du skal sette opp antenne utendørs for første gang
Se i kartet hvor din beste sender er plassert og rett antennen mot denne. Dersom en annen bygning stenger for sikten mot antennen, forsøker du å rette antennen mot en av de andre senderne.

Lokale hindringer
Lokale hindringer som andre bygninger, kan likevel stenge sikten mellom senderen og din antenne. I slike tilfeller bør du rette antennen mot en annen av senderne som vises i kartet. I noen tilfeller vil signalene reflekteres fra eksempelvis et nærliggende fjell, forsøk å rette antennen dit signalene kommer fra.

Om de digitale signalene
Målinger viser at digitale TV-signaler kan gi gode TV-bilder selv når de reflekteres fra eksempelvis et fjell, før de treffer din antenne. Analoge signaler vil i slike tilfeller ofte gi et uklart eller dårlig TV-bilde. Dette betyr at det helt lokalt rundt din bolig kan være mulig å fange opp signalene fra mer enn en retning, og at du kan ha dekning selv om det ikke er fri sikt til en sender.

Kriterier for dekning: Grønn farge (mørk eller lys grønn) i kartet betyr at det er dekning for digitale TV-signaler dersom antennen er plassert 10 meter over bakken. Dekningskartet er utarbeidet med utgangspunkt i dette kriteriet for dekning, i tråd med NTVs konsesjon og internasjonale standarder.

 

Alternativ TV-mottak

Cirka 70 prosent av husstandene i Norge bruker i dag andre former for TV-mottak enn det analoge bakkenettet, dvs. kabel, satellitt eller ulike former for bredbånd/IPTV. Det innebærer at de fleste av husstandene som ikke er har dekning fra det digitale bakkenettet, allerede har en annen type TV-mottak til minst ett av sine TV-apparat.

Det er på bakgrunn av disse faktiske forhold myndighetene har stilt som krav til Norges televisjon at basisnettet skal bygges ut til en befolkningsdekning på 95 prosent, og at det skal bygges ut et satellittskyggenett for de som ikke har tilgang til noen andre former for TV-mottak. Utover dette skal basisnettet også dekke 70 prosent av fritidsboligene. Den faktiske dekningen er høyere enn dette.

Husstander som ikke har dekning verken fra basisnettet eller satellittskyggenettet, har mulighet for kabel-TV, satellitt-mottak eller annen relevant teknologi har anledning til å motta NRKs tv- og radiotilbud med parabolantenne uten avgift til satellittdistributør.

Gå til Satellittskyggekart

Les mer Om satellittskyggedekning