Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 42
Skyggenettløsning: Norkring
I ordinær drift

Mottaksutstyr
Antenne
: UHF
Dekoder: NTV/RiksTV-godkjent digital mottaker.