Ny standard

DVB (Digital Video Broadcasting) har utviklet en ny standard for overføring av tv i digitale bakkenett. Denne nye standarden kalles DVB-T2 og gir blant annet en økt kapasitet på minimum 30 prosent.

Konsekvensen er imidlertid at man må inn med nytt utstyr på sendersiden og at dagens mottakere ikke kan oppgraderes til å ta i mot signaler basert på T2 standarden. I dag er fremdeles DVB-T2-standarden under utprøving.